Tiny House Wijk
Duurzaam Zelfvoorzienend Leven

Ons Tiny House Wijk Ontwikkelplan:

We werken in de wijken die we ontwikkelen volgens ons stapsgewijs Ontwikkelplan van 4 stappen waarmee we onze klanten en stakeholders begeleiden in het totale proces van idee tot realisatie! In de vergunningsprocedure hanteren we "twee smaken"die we hieronder ook nader toelichten.

 

Ons Tiny House Wijk Ontwikkelplan:

1.     Onderzoeksfase | QuickScan locatie op haalbaarheid (Indien positief Verkenning Business Case)

In deze fase gaan we in gesprek met de grondeigenaren en verzamelen we zoveel mogelijk relevante gegevens over de locatie die gescout is. Hierbij kijken we naar kansen en beperkingen en naar mogelijke lokale partners en ambassadeurs. Indien de QuickScan positief is dan zal er een Verkenning uitgevoerd worden of er een haalbare financiële en maatschappelijke Business Case te bouwen is.

2.     Voorbereidingsfase | Handtekeningen ronde  en Bestemmingsplanprocedure

In deze fase verzamelen we de handtekeningen van de grondeigenaren, lokale projectpartners en de toekomstige bewoners. Namens deze groep belangstellenden gaan we in gesprek met de gemeente en provincie om te kijken onder welke voorwaarden we deze vergunningen gaan aanvragen. Dit kan gaan om een tijdelijke kruimelprocedure of een definitieve bestemmingsplanregeling, vervolgens dien we de aanvragen in.

3.     Uitvoeringsfase | Werkvoorbereiding en Uitvoering

Nadat de vergunningen ontvangen zijn zal er gekeken worden naar aanvullende eisen en voorwaarden. Op basis van deze gegevens zal het definitief ontwerp verder uitgewerkt worden en kan gekeken worden welk uitvoeringsconcept voor de lokale infrastructuur gekozen wordt. Doordat we werken met standaard bouwstenen kunnen we relatief snel schakelen in deze fase. Materialen worden besteld en de uitvoeringsplanning wordt met de ketenpartners afgestemd waarna gestart wordt met de uitvoering.

4.     Exploitatiefase | Duurzaam, zelfvoorzienend leven!

Nadat de uitvoeringswerkzaamheden zijn afgerond zal er voor de nieuwe bewoners een instructiedag georganiseerd worden. Tijdens deze instructiedag zullen alle technische componenten en de onderlinge afhankelijkheden besproken worden. Indien gewenst kunnen onze ketenpartners gedurende de langdurige exploitatietermijn service en onderhoud verzorgen.

Je hoeft nu alleen nog maar te verhuizen naar je nieuwe thuis!

Uitleg Onderzoeksfase (1)

Omdat we veel vragen ontvangen of bepaalde locaties geschikt zijn om Tiny Houses te ontwikkelen leggen we een en ander uit. Het uitzoeken voor een perceel welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn kost behoorlijk wat tijd. Niet alleen het raadplegen en uitpluizen van bestemmingsplannen maar ook het inventariseren van raad- en beleidsstukken en visiedocumenten is hierin belangrijk.

In de Onderzoeksfase hebben we een aantal opties op een rij gezet waarmee we met ons team onze klanten ontzorgen. Neem contact met ons op voor een aanbod op maat en aanvullende informatie over onze pakketten:

Bottlenecks - Onze Lessons Learned

De grootste bottleneck waar onze klanten vaak tegenaan lopen is het "vergund" krijgen van een perceel voor hun Tiny House. De lokale gemeenteambtenaar of provinciemedewerker weet vaak niet goed hoe hij/zij deze bijzondere (nieuwe) woonvorm in kan passen in de huidige wet en regelgeving. Vanuit onze kennis en ervaring met het herbestemmen van bijzondere locaties kunnen we hier vaak een oplossing voor vinden.

Gelukkig staan steeds meer gemeentes en provincies open om in gesprek te gaan over deze duurzame nieuwe woonvorm die vaak voor een groot deel zelfvoorzienend is in energie. Tiny House Wijken kunnen juist een voorbeeldfunctie hebben binnen een gemeente om ook invulling te geven aan de lokale duurzaamheidsambities. Inmiddels is ons team in gesprek met diverse gemeentes en provincies om gezamenlijk richting te geven aan het vergunnen van Tiny House Wijken op meerdere locaties.

Met de nieuwe Omgevingswet die vanaf 2021 van kracht wordt is de verwachting dat de gemeentes ook zelfstandig sneller besluiten kunnen gaan nemen over het vergunnen van Tiny House Wijken. Wij gaan nu graag al in gesprek om hierin mee te denken!

Onderstaand figuur geeft de huidige "smaken" aan die wij hanteren voor de Tiny House Wijken die wij ontwikkelen, Tijdelijk en Eindelijk:

Neem vandaag nog contact met ons op om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen!